Bæredygtighedsmanifest

Hos PAPALAP sætter vi ”planet before profit” og vægter altid miljø højere end pris.

Produkterne og emballagen på PAPALAP er udvalgt ud fra nogle grundliggende kriterier for bæredygtighed. Bemærk at bæredygtighed er kompleks, og at kriterier kan være i modstrid med hinanden. Et produkt som er CO2-neutral er nødvendigvis ikke bæredygtigt, hvis det eksempelvis har et stort forbrug af belastende ressourcer.

PAPALAP kigger på nedenstående kriterier for bæredygtighed:

 • Ressourceforbrug
 • Miljøbelastning
 • CO2 belastning
 • Social ansvarlighed

For at sikre disse kriterier overholdt, findes der en lang række certifikater og standarder (der kommer hele tiden flere til). Du vil se relevante certificeringer på det enkelte produkt på shoppen. Ikke alle miljøfordele kan repræsenteres i et certifikat eller standard fordi de ikke er udviklet endnu.

PAPALAP påtager sig ansvaret for altid at stræbe efter, at vi sælger de meste bæredygtige produkter på markedet ud fra en samlet helhedsløsning. Hvis du finder tilsvarende produkter eller emballage som har endnu bedre bæredygtighedsprofil end vi har, så hører vi rigtig gerne fra dig på hej@papalap.dk.

Ressourceforbrug

Et bæredygtigt ressourceforbrug skal være baseret på materialer, der enten

 • er baseret på (næsten) ubegrænsede ressourcer (eks. træ) eller
 • er baseret på genanvendelige ressourcer (eks. papir, kork) eller
 • er genbrug af allerede producerede materialer (eks. stof)

Selv om en ressource er ubegrænset globalt, er det vigtigt, at de lokale ressourcer og behov også tilgodeses.

Miljøbelastning

Råstofudvinding

Råstofudvinding bør foregå med lav forurening og miljøbelastning, både i nær- og fjernmiljø. PAPALAP støtter ikke en råstofudvinding med et højt fossilt forbrug eller produkter/materialer som baseret på uansvarlig minedrift eller børnearbejde. 

Desuden anvendes FSC mærket pap såfremt det er muligt.

Produktion og forsyningskæder

Lav forurening og miljøbelastning er selvfølgelig vigtige i produktionen og forsyningskæder. Vi forsøger altid at finde producenter hvor kun naturlige råvarer indgår så kemikalier undgås helt.

Vi tilstræber at finde lokale eller regionale leverandører tæt på Danmark, og undgår special- og hasteleverancer så forsyningskæden belaster miljøet mindst muligt.

Bortskaffelse

Ved vurdering af bæredygtighed er det vigtigt at betragte et produkts og emballagens totale livscyklus:

 • kan det i rimelig grad genanvendes?
 • har det en lang levetid?
 • vil bortskaffelsen forurene luft, jord eller grundvand?
 • er det komposterbart eller i rimelig grad bionedbrydeligt?
 • er der let adgang til at genbruge det (er der eksempelvis en offentlig indsamling af materialet)?

Vi stræber efter at alle vores produkter og emballage kan genanvendes 100% og indsamles med de offentlige systemer i Danmark.

CO2 belastning

Det er en helt afgørende faktor i et produkts bæredygtighedsegenskaber, at det ikke er CO2 positivt, det vil sige at produktion eller brug ikke forøger CO2 indholdet i atmosfæren, og dermed bidrager til opvarmningen af kloden.

Ifølge EXIOBASE v3.3.16b2 (som også anvendes af Klimakompasset) udleder produktionen af nyt papir/pap 1,57 gange mindre CO2-e end nyt jern/stål pr. produceret tons færdigmateriale. En præcis sammenligning mellem eksempelvis pap- og stålreoler kræver konkret oplysninger om der anvendes genbrugte materialer, transport og affaldsmængder.

PAPALAPS CO2 beregning omfatter det som i CHG-protokollen betegnes som Scope 3 (Indirekte udslip) fordi produktion og logistik udføres af 3. part og langt overgår udslip fra eget udstyr og personale.

I praksis er det vanskeligt at opstille en forsyningskæde, hvor der ikke er nogen led som udleder CO2, men vi stræber efter at finde de leverandører som gør det bedst. Den resterende CO2 udledning klimakompenserer vi.

Det betyder, at du kan være sikker på at dit produkt hos PAPALAP, som er mærket som CO2 neutral, ikke bidrager til mere CO2 i atmosfæren helt frem til du får det udleveret. Vi har valgt Climaider som samarbejdspartner til klimakompensation da vi mener deres tiltag har nogle af de bedst dokumenterede effekter.

Social ansvarlighed

Den sociale faktor inddrages også selv om vi får produceret langt de fleste af vores varer i Norden eller EU, hvilket gør udfordringen med social ansvarlighed lange mindre. Såfremt vi eller vores leverandører source udenfor EU forsøger vi at købe ”Fair Trade”.

Et bæredygtigt produkt som PAPALAP medvirke til en verden i social balance, fordi det produceres med social ansvarlighed af voksne mennesker under anstændige produktionsforhold til en fair løn, og under hensyntagen til planetens øvrige beboere.

PAPALAP støtter FNs 17 verdensmål med særlig fokus på mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

 

Vores vision er at når du er færdig med at lege med PAPALAP, er eneste aftryk de mange gode kreative og nærværende lege.

Vi arbejder løbende på at opnå relevante certifikater. P.t. har vi opnået nedenstående: 

 

CO2 neutralisering af produktion og distribution